แชท และ ทิป

  • หากกดรับแชท ภายใน 24 ชม ทิปที่ลูกค้าส่งให้จะเป็นรายได้ของน้อง
  • หากเกิน 24 ชม น้องไม่กดรับแชท ทิปจะคืนให้ลูกค้า
  • หลังจากกดรับแชทแล้ว แชทจะเกิดให้ลูกค้าคุย 24 ชม แล้วปิดอัตโนมัติ
    • ลูกค้าจะคุยต่อได้ เมื่อทิปเพิ่ม 

  • เมื่อน้องยืนยันนัดหมายส่วนตัวกับลูกค้า ระบบจะสร้างแชทให้ลูกค้าคุยกับน้องอัตโนมัติ
  • แชทจะปิดอัตโนมัติ 24 ชม หลังเริ่มงาน

  • ลูกค้าเลือกเข้างานบอร์ด ระบบจะสร้างแชทกลุ่มน้องทุกคนที่ได้ไปงานอัตโนมัติ
  • แชทจะปิดอัตโนมัติ 24 ชม หลังเริ่มงาน