สมัครและยืนยันตัวตน

  • ใส่รูป profile 1 รูป สำหรับแสดง icon 
  • ใส่รูป comcard 4 รูป
  • ใส่ข้อมูลส่วนตัวอื่นๆ จนครบ

  • สามารถปิดเลขบัตรได้ โดยให้เห็นรูปและ วันเกิด