ถอน/โอน เงิน

  • ทิปจากลูกค้า
  • ลูกค้าเปิดรูปส่วนตัว
  • 50% ของงานเมื่อลูกค้าผิดนัด
  • รับค่าแนะนำเพื่อน

  • สามารถกดถอนได้ตลอด 24 ชม.
  • ต้องกรอกเลขที่บัญชีของตัวเองจึงสามารถทำการถอนได้
    • ต้องเป็นเลขที่บัญชีของตัวเองเท่านั้น
  • ระบบหักค่าทำเนียมระบบ 30%