ตั้งค่าการมองเห็นโปรไฟล์

  • เลือกให้เฉพาะลูกค้าที่มีเครดิตตามกำหนดมองเห็น
  • หรือเลือกรับเฉพาะการบอร์ดเพื่อไม่ให้มีคนเห็นโปรไฟล์เลย ต้องการส่งงานเฉพาะงานบอร์ดที่สนใจเท่านั้น

  • เลือกออฟไลน์เมื่อการต้องการปิดโปรไฟล์ทั้งหมด
  • เลือก ออนไลน์เพื่อกลับมาเปิดใช้งาน