จัดการหน้าโปรไฟล์

  • รูปแบบทั่วไป
  • รูปส่วนตัว (เก็บค่าเปิดได้)
    • มีรายได้ ทันทีเมื่อลูกค้าเปิดดูรูป
    • ตั้งค่าเปิดรูปได้ด้วยตัวเอง
    • เป็นรูปส่วนตัว ที่มากกว่ารูปใน timeline ทั่วไป

  • เพิ่ม และ รับ บัดดี้
  • บัดดี้ ใช้สำหรับการส่งงานแบบบัดดี้ (ต้องการไปทำงานพร้อมเพื่อนในบัดดี้เท่านั้น)