รายได้จากแนะนำเพื่อน

  • หน้าตั้งค่า 
  • คัดลอก link แนะนำเพื่อน
  • ส่ง link ให้เพื่อนสมัคร (เพื่อนต้องสมัครผ่าน link นี้เท่านั้น น้องจึงได้ค่าแนะนำเพื่อน)

  • หน้าตั้งค่า
  • รายละเอียดแนะนำเพื่อน