วิธีรับงาน บอร์ด > รับงานส่วนตัว

 • หากมีงานนัดหมายส่วนตัว ตรวจสอบในงานนัดหมาย 
 • ดูรายละเอียดลูกค้าที่นัดหมายมา
 • ดูรายละเอียดงาน
 • แล้วตัดสินใจ
  • ยืนยันรับงาน
   • หากยืนยันแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้ (กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดรับงาน)
  • ปฏิเสธงาน
  • แก้ไขรายละเอียดงาน
   • ส่งกลับให้ลูกค้า หากลูกค้ายืนยันแก้ไข จะมีใบงานใหม่กลับมา
 • ขั้นตอนการทำงาน เมื่อได้งาน 
  • ระบบจะสร้างแชทกับลูกค้าอัตโนมัติ เมื่อได้งาน
   • สามารถสอบถามรายละเอียดลูกค้าการเดินทางเพิ่มเติมได้
  • เดินทางไปพบลูกค้าตามสถานที่และเวลาที่กำหนด
  • กด ถึงแล้วในแอปเมื่อไปถึงหน้างาน
  • และขอสแกน qr code จากเครื่องลูกค้า เมื่อเจอกัน
  • **หากกด ถึงแล้วไม่ได้ สามารถให้ลูกค้ากดสแกนแทน ในเครื่องลูกค้าได้ (ให้น้องใส่รหัสผ่าน)
 • การผิดนัด
  • หากน้องกด ถึงแล้วแต่ลูกค้าไม่กด ถึงแล้ว” = ลูกค้าผิดนัด
   • น้องได้รับเครดิต 50% ของค่างาน
  • หากน้องไม่กด ถึงแล้วและไม่สแกน qrcode” ภายใน 1ชม หลังเวลาเริ่มงาน = น้องผิดนัด
   • น้องถูกหักเครดิต 50% ของค่างาน
  • หากน้องและลูกค้ากด ถึงแล้วทั้งคู่ แต่ไม่สแกน qrcode = น้องและลูกค้าถูกหักเครดิตคนล่ะ 25% ของค่างาน
 • การเก็บค่าจ้าง
  • น้องต้องเก็บค่าจ้าง 100% ทันทีจากลูกค้าก่อนเริ่มงาน
   • แอปเป็นเพียงสื่อกลางในการนัดหมายเท่านั้น