วิธีรับงาน บอร์ด > ส่งงานบอร์ด

 • ข้อมูลลูกค้าที่บอร์ดงาน
  • เลเวล 
  • เครดิตคงเหลือ
  • คะแนน
  • ระยะทาง
  • กดเพื่อดู รีวิวเกี่ยวกับลูกค้าคนนี้
 • Filter งานที่ต้องการให้แสดง

 • อัตราค่าจ้าง
 • วัน/เวลานัดหมาย
 • สถานที่นัดหมาย
 • เวลาในการทำงาน
 • สถานที่ทำงาน

 • คลิก ที่การ์ดงาน 
 • ตรวจสอบรายละเอียด
 • กดส่งงาน
  • เมื่อกดส่งงาน และ ลูกค้าเลือกแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกงานได้ทุกกรณี
  • หากผิดนัดจะถูกหักเครดิตในระบบ 50% ของค่างาน
 • ขั้นตอนการทำงาน เมื่อได้งาน 
  • ระบบจะสร้างแชทกับลูกค้าอัตโนมัติ เมื่อได้งาน
   • สามารถสอบถามรายละเอียดลูกค้าการเดินทางเพิ่มเติมได้
  • เดินทางไปพบลูกค้าตามสถานที่และเวลาที่กำหนด
  • กด ถึงแล้วในแอปเมื่อไปถึงหน้างาน
  • และขอสแกน qr code จากเครื่องลูกค้า เมื่อเจอกัน
  • **หากกด ถึงแล้วไม่ได้ สามารถให้ลูกค้ากดสแกนแทน ในเครื่องลูกค้าได้ (ให้น้องใส่รหัสผ่าน)
 • การผิดนัด
  • หากน้องกด ถึงแล้วแต่ลูกค้าไม่กด ถึงแล้ว” = ลูกค้าผิดนัด
   • น้องได้รับเครดิต 50% ของค่างาน
  • หากน้องไม่กด ถึงแล้วและไม่สแกน qrcode” ภายใน 1ชม หลังเวลาเริ่มงาน = น้องผิดนัด
   • น้องถูกหักเครดิต 50% ของค่างาน
  • หากน้องและลูกค้ากด ถึงแล้วทั้งคู่ แต่ไม่สแกน qrcode = น้องและลูกค้าถูกหักเครดิตคนล่ะ 25% ของค่างาน

 • น้องต้องเก็บค่าจ้าง 100% ทันทีจากลูกค้าก่อนเริ่มงาน
  • แอปเป็นเพียงสื่อกลางในการนัดหมายเท่านั้น