วิธีเรียกน้อง ส่วนตัว กับ บอร์ด > บอร์ดงาน

 • น้องจะส่งงาน แล้วลูกค้าเลือก น้องที่ตัวเองสนใจ

 • รายละเอียด สถานที่ เวลา ค่าบริการ ฯลฯ

 • ดูน้องที่ส่งงาน
 • กดสนใจเก็บไว้เลือกภายหลัง
 • กดเลือกน้องทีล่ะคนเมื่อต้องการนัดหมาย
  • หากนัดหมายแล้ว ไม่สามารถยกเลิกได้
  • กรุณาตรวจสอบให้มั่นใจก่อนนัดหมาย
 • สามารถกดบันทึกรูปเมื่อต้องการ นำรูปไปส่งต่อภายนอก

 • ระบบจะสร้างแชทกลุ่มกับน้องอัตโนมัติ 
  • สามารถสอบถามรายละเอียดการเดินทางเพิ่มเติมได้
 • เดินทางไปพบน้องตามสถานที่และเวลาที่กำหนด
 • กด ถึงแล้วในแอปเมื่อไปถึงหน้างาน
 • และให้น้องสแกน qr code จากเครื่องลูกค้า เมื่อเจอกัน
 • **หากกด ถึงแล้วไม่ได้ ลูกค้าสามารถกดสแกนแทนน้องได้ (ให้น้องใส่รหัสผ่าน)

 • หากน้องกด ถึงแล้วแต่ลูกค้าไม่กด ถึงแล้ว” = ลูกค้าผิดนัด
  • น้องได้รับเครดิต 50% ของค่างาน
 • หากน้องไม่กด ถึงแล้วและไม่สแกน qrcode” ภายใน 1ชม หลังเวลาเริ่มงาน = น้องผิดนัด
  • น้องถูกหักเครดิต 50% ของค่างาน
 • หากน้องและลูกค้ากด ถึงแล้วทั้งคู่ แต่ไม่สแกน qrcode = น้องและลูกค้าถูกหักเครดิตคนล่ะ 25% ของค่างาน

 • ลูกค้าต้องจ่ายค่าจ้าง 100% ทันที ให้น้องทันทีก่อนเริ่มงาน
  • แอปเป็นเพียงสื่อกลางในการนัดหมายเท่านั้น

 • ระบบคิดค่าทำเนียม 200 ต่อนัดหมาย 
  • ระบบจะหักเครดิตค่าทำเนียมไว้เมื่อเริ่มทำนัดหมาย 
   • ระบบจะคืนเต็มจำนวน หากไม่ได้น้องตามนัดหมาย
 • เงินประกัน
  • ระบบจะหักเครดิต 50% ของค่างานเป็นเงินประกัน หากผิดนัด
   • ระบบจะคืนเต็มจำนวน หากนัดหมายสำเร็จ (สแกนเจอน้องตามนัดหมาย )